Home 

  Acties 

  Foto's 

  Referenties 

  Contact 

  Alarmbox.nl 

Disclaimer


Iedere gebruiker, die toegang heeft tot deze website, deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

De auteur/webmaster besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
De auteur/webmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De auteur/webmaster aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. De auteur/webmaster geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

De auteur/webmaster spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de auteur/webmaster onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. Er zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing genomen worden omtrent de klacht en indien gegrond zal de desbetreffende content verwijderd worden.

Deze website, alsmede de websites naar welke middels deze website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites is in strijd met de auteurswet, andere toepasselijke wetten en regelingen en is niet toegestaan.

RVR Techniek
RVR Techniek © - Disclaimer